Barion Pixel
Kövess minket

Jogi nyilatkozat – felelősség kizárásáról

A GeriSoft Stúdió Informatikai és Oktatási Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: GeriSoft Stúdió Kft.) weboldalain megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. A weboldalakon megjelenő információk nem minősülnek és semmilyen körülmények között nem tekinthetők névre szóló árajánlatnak, illetőleg – kifejezett eltérő rendelkezés hiányában – eladására vonatkozó ajánlattételnek, illetve ajánlattételre vonatkozó felhívásnak.

A GeriSoft Stúdió Kft. a lehetőségeihez mérten törekszik a weboldalakon megjelenő információk és adatok folyamatos frissítésére, azonban azok pontosságáért, teljességéért, helytállóságáért, hitelességéért, meghatározott célra való alkalmasságáért, esetleges módosulásáért nem vállal felelősséget. A GeriSoft Stúdió Kft. weboldalain megjelenő információk és adatok bármilyen módon és formában történő felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet. A weboldalakon megjelenített információk és adatok (beleértve a jelen feltételeket is) bármikor, bármilyen értesítés nélkül megváltoztatásra, kiegészítésre vagy módosításra kerülhetnek.

A GeriSoft Stúdió Kft. honlapjáról linkek segítségével elérhető weboldalakon szereplő információkat a GeriSoft Stúdió Kft. nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmáért a GeriSoft Stúdió Kft. felelősséget nem vállal.

A GeriSoft Stúdió Kft. nem vállal felelősséget azokért a – közvetlen, vagy közvetett – károkért, veszteségekért, költségekért, egyéb következményekért, amelyek a web oldalaival kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus általi-, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

Jogi nyilatkozat – a GeriSoft Stúdió Kft. elektronikus üzenteiről

A GeriSoft Stúdió Kft. bármely e-mail címéről küldött elektronikus üzenet és annak bármely csatolmánya bizalmas információkat tartalmaz, amely egyben szellemi tulajdont képezhet, vagy annak nyilvánosságra hozatala egyébként tilalmazott. Az e-mailen történő információtovábbítás jogi, üzleti és biztonsági kockázattal járhat, az így továbbított adatok jogosulatlanok számára ismertté válhatnak. A GeriSoft Stúdió Kft. ezen a nem biztonságos csatornán kizárólag az ügyfél, illetve szerződéses partner kérésére (ideértve az ügyfél, illetve szerződéses partner által megkezdett e-mailen történő kommunikációt) továbbít információt.

A GeriSoft Stúdió Kft. fenntartja minden, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogát valamennyi, a kommunikációs rendszerén keresztül küldött elektronikus üzenet tekintetében.

Az elektronikus üzenetben, illetve az ahhoz fűzött csatolmányokban található információk kizárólag a címzett(ek)nek szólnak. Amennyiben Ön az üzenetet (beleértve annak bármely csatolmányát is) valamely hibából kifolyólag kapta meg, vagy annak nem Ön a címzettje, úgy
(i) kérjük, hogy ezt hozza a feladó tudomására telefon, vagy e-mail útján és törölje az üzenetet és csatolmányait az Ön rendszeréből;
(ii) ezúton felhívjuk figyelmét, hogy szigorúan tilos az elektronikus üzenet bármely részének felhasználása, közlése, másolása vagy továbbítása, illetve bármely olyan tevékenység, amely az e-mailben foglaltakon alapul.

A GeriSoft Stúdió Kft. vagy az üzenet küldője semmilyen körülmények között sem felelős semmilyen közvetlen- vagy közvetett kárért, veszteségért, költségért vagy más következményért, amely az üzenet (beleértve annak bármely csatolmányát is), vagy az abban hivatkozott weboldal használatából eredő bármely veszteségért, üzleti kapcsolat megszakadásáért, szoftverek vagy más információs rendszerek általa kezelt adatok elvesztéséért, még abban az esetben sem, amennyiben a GeriSoft Stúdió Kft.-t, vagy az üzenet küldőjét előzetesen tájékoztatták a kár bekövetkezésének lehetőségéről.

Jelen elektronikus üzenetekre vonatkozó jognyilatkozat mindenkor elsőbbséget élvez bármely más olyan elektronikus üzenetre vonatkozó jognyilatkozattal szemben, melyet a GeriSoft Stúdió Kft. kommunikációs rendszerén keresztül annak alkalmazottai kaptak.